ویزای تحصیلی آمریکا

برای تحصیل در امریکا باید ویزای تحصیلی امریکا را داشته باشید. سه نوع اصلی ویزاهای تحصیلی امریکا عبارتند از: ویزای جنرال دانش آموزان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی F ویزای ...

ویزای تضمینی اتریش

مدارک ویزای توریستی اتریش   فرم درخواست ویزای اتریش، که به صورت کامل و خوانا به آلمانی (به حروف لاتین!) توسط شخص متقاضی تکمیل شده باشد دو قطعه عکس رنگی (که قدیمی ...