سنگاپور

قیمت : ۵۵دلار

مدت اقامت :۱۴ روز

مدت اعتبار ویزا :۶۰ روز

مدت اخذ ویزا :۱۰ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اسکن صفحه اول گذرنامه + یک فطعه عکس