وقت سفارت آمریکا برای دریافت ویزا

وقت سفارت آمریکا برای دریافت ویزا

تعرفه ها

نوع خدمات مسافر
وقت سفارت در دبی(عادی) 250 دلار
وقت سفارت در آنکارا(عادی) 250 دلار
وقت سفارت در ایروان(عادی) 270 دلار
وقت سفارت دانشجویی 290 دلار
تکمیل فرم DS 150 هزار تومان
وقت سفارت در اروپا 295 دلار
تعیین وقت معاینه در آنکارا 120 هزار تومان
تعیین وقت معاینه در ایروان همراه با ترانسفر 95 دلار
پرداخت Sevis Fee 80 دلار + Sevis Fee
تعیین وقت معاینه در امارات (دبی و ابوظبی) همراه با ترانسفر 820 درهم
 

ارسال پاسخ

ثبت نام کاربر در حال حاضر غیر فعال است. با مدیر سایت تماس بگیرید