وقت سفارت روسیه برای دریافت ویزا

وقت سفارت روسیه برای دریافت ویزا

تعرفه ها

توریستی عادی طبق بلیط 95 دلار

توریستی فوری 180 دلار

3 ماهه تجاری یکبار ورود 210 دلار

3 ماهه دوبار ورود 280 دلار

مدارک

عادی

اصل پاسپورت

1 قطعه عکس 3*4

بیمه

بلیط هواپیما

وچر هتل

تجاری

اصل پاسپورت

بیمه

بلیط هواپیما

وچر هتل

گواهی اشتغال بکار

ارسال پاسخ

ثبت نام کاربر در حال حاضر غیر فعال است. با مدیر سایت تماس بگیرید