ویتنام

قیمت : ۱۷۰دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :۳۰ روز

مدت اخذ ویزا :۱۰ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۶×۴