چین

توریستی – L

قیمت : ۱۱۵دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :۳۰ روز

مدت اخذ ویزا :۷ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی ۶×۴ ،تمکن مالی حداقل مانده حساب ۱۳ میلیون تومان، رزرو هتل ، رزرو پرواز

توریستی – L  فوری

قیمت : ۱۵۵دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :۳۰ روز

مدت اخذ ویزا :۴ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار از تاریخ پرواز ، دو قطعه عکس رنگی ۴×۶ ، تمکن مالی حداقل مانده حساب ۱۳ میلیون تومان، رزرو هتل ، رزرو پرواز

توضیحات : * در صورت خرید بلیط سیستمی تخفیف دارد *

گروهی حداقل ۵ نفر

قیمت : ۹۰دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزا :۸ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی ۶×۴ ،تمکن مالی حداقل مانده حساب ۱۳ میلیون تومان، رزرو هتل ، رزرو پرواز

تجاری – DBL فوری

قیمت : ۵۵۰دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :۶۰ روز

مدت اخذ ویزا :۰۷ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی ۶×۴ ،تمکن مالی حداقل مانده حساب ۱۳ میلیون تومان، رزرو هتل ، رزرو پرواز

توضیحات : حداقل ۲ ویزای قبلی چین باید داشته باشید

تجاری مولتی ۶ ماهه فوری

قیمت : ۷۵۰دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :۱۸۰ روز

مدت اخذ ویزا :۷ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی ۶×۴،تمکن مالی حداقل مانده حساب ۱۳ میلیون تومان، رزرو هتل ، رزرو پرواز

توضیحات : حداقل ۴ ویزای قبلی داشته باشد

تجاری مولتی ۱ ساله فوری

قیمت : ۱۱۵۰دلار

مدت اقامت :۳۰ روز

مدت اعتبار ویزا :۳۶۰ روز

مدت اخذ ویزا :۴ روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل اعتبار یکسال،۲ قطعه عکس رنگی ۶×۴،تمکن مالی حداقل مانده حساب ۱۳ میلیون تومان، رزرو هتل ، رزرو پرواز

توضیحات : حداقل یک ویزای مولتی۶ماهه چین و یا ۴ویزای قبلی داشته باشد